Regulamin sklepu internetowego

 


 

 1. Postanowienia ogólne;
 2. Właścicielem sklepu internetowego pod adresem www.brasilgreencoffee.pl jest Spółka: Mandarine LTD, z siedzibą Tal Bonzu, Triq I-Imghazel, Swieqi, Malta.
 3. Kontakt mailowy Biuro Obsługi Zamawiającego : contact@mandarineltd.com
 4. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w ofercie zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 5. Jednocześnie jako miejsce zawarcia umowy sprzedaży przyjmuje się Swieqi, Malta.
 6. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów.
 7. Zamówienie
 8. Proces zamówienia:
 • proces zamówienia rozpoczyna się w momencie kliknięcia w baner bądź przycisk Zamów Teraz, Zamawiam.
 • Zamawiający zostanie przeniesiony automatycznie do sekcji, strony gdzie znajduję się koszyk zamówienia wraz z podaną ceną.
 • Zamawiający może wybrać ilość opakowań.
 • Po kliknięciu w przycisk „Dodaj do koszyka” automatycznie zostanie przeniesiony do sekcji podsumowania zamówienia.
 • W momencie kliknięcia w przycisk Przejdź do Kasy, Zamawiający zostanie przekierowany do etapu wpisania swoich danych osobowych takich jak: Imię, nazwisko, nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, kraj, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu kontaktowego.

b ) Zamawiający obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Właściciela sklepu internetowego oraz osób trzecich. Zamawiający obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zamawiającego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. Termin realizacji zamówienia

Zamówienia realizowane są przeważnie do 14 dni od zaksięgowania wpłaty. Jednak sklep zastrzega sobie, że termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień.

 1. Sposoby płatności

Sprzedawca udostępnia Zamawiającemu następujące sposoby płatności:

 • wpłata na konto przelewem bankowym, nr konta bankowego:

MT49STBA19116000000001043967721;

 • za pobraniem;
 • płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal.com, DotPay

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia lub numer aukcji.

 1. Termin płatności

Zamawiający obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. Wysyłka za granice

Przed zakupem oraz wysyłkę poza siedzibę sklepu, Zamawiający proszony jest o kontakt w celu ustalenia możliwości wysłania towaru i kosztów wysyłki.

 1. Odbiór osobisty

Ta forma finalizacji jest niemożliwa ze względu na wyłącznie internetowy charakter sprzedaży.

 1. Reklamacje przesyłek
 2. Jeśli paczka nie dotarła, mimo prawidłowego oznaczenia adresata, Zamawiającemu przysługuje reklamacja.
 3. W przypadku zaginięcia przesyłki, na zwrot pełnych kosztów przewyższających kwotę standardowego odszkodowania przewoźnika, mogą liczyć wyłącznie te osoby, które zamówiły oraz opłaciły przesyłkę UBEZPIECZONĄ Wiąże się to z dodatkową opłatą która ustalana jest indywidualnie w zależności od wartości przesyłki.
 4. Za nieubezpieczone przesyłki sklep nie ponosi odpowiedzialności. Zamawiający zainteresowany ubezpieczeniem przesyłki, zobowiązany jest do umieszczenia takiej prośby w polu komentarz przy zamówieniu.
 5. Odpowiedzialność za uszkodzenia towaru od momentu przekazania spoczywa na przewoźniku. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji względem przewoźnika jest spisanie w obecności pracownika przewoźnika “Protokołu Reklamacji”.
 6. Jeżeli dostarczona przesyłka jest uszkodzona, Zamawiający ma prawo jej nie przyjmować. W takim wypadku o zaistniałej sytuacji powinien niezwłocznie poinformować przewoźnika, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także Sprzedającego
 7. Koszt przesyłki
 8. Każda produkt posiada w opisie koszt przesyłki, który należy doliczyć do ceny zakupionego przedmiotu.
 9. Informacje na temat kosztu przesyłki dostępne są na stronie internetowej Sklepu.
 10. Zamawiający zobowiązany jest do wyboru jednej z opcji dostawy, po zapoznaniu się z jej warunkami.
 11. Wybór opcji dostawy i opłacenie zamówienia, oznacza akceptację jej warunków.
 12. Gwarancja

Gwarancją objęte są wszystkie przedmioty zakupione w  sklepie.

 1. Warunki reklamacji
 2. Towar podlega reklamacji w razie stwierdzenia jego niezgodności z umową, za którą odpowiedzialność ponosi producent.
 3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest odesłanie na adres właściciela sklepu internetowego towaru z wypełnionym opisem reklamacyjnym oraz adresem zwrotnym z podaniem kontaktowego numeru telefonu.
 4. Zaleca się podanie przez Zamawiającego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę̨.
 5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.
 6. Zwroty
 7. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie towaru na adres określony w pkt. 1, w stanie nienaruszonym tj. bez śladów użytkowania, opakowanie towaru nie może zostać uszkodzone, najlepiej z dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu (kserokopia faktury lub paragonu), wypełnionym formularzem wymiany, odstąpienia od umowy.
 8. Zamawiający, w przypadku stwierdzenia wady towaru, ma obowiązek, niezwłocznie zwrócić produkt sprzedawcy na adres firmy. Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Towar, który podlega zwrotowi musi być zapakowany i zabezpieczony w sposób odpowiedni, uniemożliwiający uszkodzenie i naruszenie podczas transportu.
 9. W przypadku zwrotu wpłaconych środków, pieniądze zostaną przesłane na wskazane przez zwracającego konto bankowe w ciągu 14 dni roboczych od daty uznania odstąpienia.
 10. Każdy Zamawiający ma prawo do zwrotu zakupionego przedmiotu w ciągu 14 dni od otrzymania paczki i może liczyć na zwrot wpłaconej kwoty. Dotyczy to wszystkich przedmiotów zakupionych w naszym sklepie.
 11. Wymiana
 12. Istnieje możliwość wymiany zakupionego towaru na inny jedynie wśród przedmiotów dostępnych w naszym sklepie.
 13. W przypadku chęci wymiany towaru należy go wysłać na adres firmy wraz z wypełnionym formularzem wymiany, najlepiej z potwierdzeniem zakupu.
 14. Przed wysłaniem towaru na Zamawiający jest zobowiązany do kontaktu mailowego ze sklepem, w celu sprawdzenia dostępności oraz zarezerwowania odpowiedniego przedmiotu.
 15. Towar będzie wymieniony tylko wtedy, gdy odesłany zostanie w idealnym stanie (oryginalne metki i nienaruszone opakowanie), przesyłka będzie zawierała formularz wymiany.
 16. Rozwiązywanie sporów
 17. Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich sporów dotyczących umowy sprzedaży, objętej niniejszym regulaminem, na drodze polubownego rozstrzygnięcia.
 18. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną  stronę̨ internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 19. Postanowienia końcowe

Z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie należy się zapoznać przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia traktowane jest jako wyrażenie zgody oraz akceptacja powyżej przedstawionych warunków.